Konfirmation

Da du blev døbt, sagde dine forældre ja på dine vegne. Ved konfirmationen er det din egen tur til at sige ja til den kristne tro, og bekræfte det ja, dine forældre sagde ved din dåb. Men det er ikke den eneste bekræftelse, som sker ved konfirmationen. I en bøn på konfirmationsdagen beder vi om, at Gud også vil bekræfte, at han vil være med konfirmanderne alle dage indtil verdens ende. Så en konfirmation handler både om konfirmandens bekræftelse og Guds bekræftelse af dåben.

Nogen konfirmander er i tvivl, om de nu tror rigtigt eller nok til at blive konfirmeret. Selv mennesker, som har troet på Gud hele deres liv kan komme i tvivl. Tvivlen vil være en fast følgesvend for mange af os i livet. Vores tro på Gud vil til tider være vaklende, ustabil og tøvende. Sådan er det, for vi er mennesker, og vi får aldrig styr på det hele. Men Guds ja til os står fast, uanset hvad vi går igennem, og hvad vi tænker om det hele.

Da du blev døbt, sagde dine forældre ja på dine vegne. Ved konfirmationen er det din egen tur til at sige ja til den kristne tro, og bekræfte det ja, dine forældre sagde ved din dåb. Men det er ikke den eneste bekræftelse, som sker ved konfirmationen. I en bøn på konfirmationsdagen beder vi om, at Gud også vil bekræfte, at han vil være med konfirmanderne alle dage indtil verdens ende. Så en konfirmation handler både om konfirmandens bekræftelse og Guds bekræftelse af dåben.

Nogen konfirmander er i tvivl, om de nu tror rigtigt eller nok til at blive konfirmeret. Selv mennesker, som har troet på Gud hele deres liv kan komme i tvivl. Tvivlen vil være en fast følgesvend for mange af os i livet. Vores tro på Gud vil til tider være vaklende, ustabil og tøvende. Sådan er det, for vi er mennesker, og vi får aldrig styr på det hele. Men Guds ja til os står fast, uanset hvad vi går igennem, og hvad vi tænker om det hele.

Kommende datoer

Konfirmation i Vinderslev Kirke er i lige årstal sidste søndag i april og i ulige årstal første søndag i maj.

29. april 2018,

5. maj 2019,

26. april 2020

Konfirmationsforberedelse

Konfirmanderne bliver kontaktet af sognepræsten, som kommer forbi med en invitation til konfirmandopstartsaften og konfirmandforberedelse. Normalvis starter vi op i slutningen af august eller begyndelsen af september.

Konfirmationsforberedelse i Vinderslev Kirke foregår i Vinderslev Kirke og i Vinderslev Sognehus. Enkelte gange er vi sammen med nogle af de andre konfirmander i Kjellerup eller Viborg til større arrangementer.

At ”gå til præst” er lidt som at gå til fodbold, spejder eller dans. Vi mødes en gang om ugen og har små to timer sammen. Du kommer til at lære om den treenige Gud, om kirkens historie og traditioner, om hvad det vil sige at være mennesker. Vi taler sammen, vi synger salmer, vi laver forskellige kreative aktiviteter, vi læser i Bibelen og prøver at forstå noget af den, vi lærer at be’ en bøn, vi ser filmklip, vi tager ud og besøger mennesker og meget andet.

Ud over konfirmationsforberedelsen skal du deltage i mindst 10 gudstjenester op til din konfirmation.

Sådan foregår selve konfirmationen

Ved konfirmationer i Vinderslev Kirke går præster og konfirmander ind i kirken sammen. Som konfirmand får du din helt egen plads – nemlig på en stol ud for den stolerække, hvor din familie sidder.Konfirmationen minder meget om en helt almindelig gudstjeneste, men der er lige skruet lidt ekstra op for festlighederne.

Selve ritualet foregår oppe ved alteret. Først siger konfirmanderne sammen trosbekendelsen. Præsten siger derefter hver enkelt konfirmands navn, og du bekræfter troskendelsen ved at sige ja to gange og blive velsignet. Bagefter siger præsten et bibelvers – dit helt eget konfirmationsord, som du kan tage med videre ud i livet.Når alle er blevet konfirmeret, slutter I af med at sige fadervor sammen.Resten af gudstjenesten sidder du nede på din plads, og alle konfirmander forlader kirken i procession sammen med præsten før resten af menigheden.