Menighedsrådsmøder i 2018

• Onsdag d. 14. marts kl. 18.00 i Sognehuset. (regnskabs- og budgetmøde).

• Torsdag d. 24. maj kl. 17.00 i Sognehuset (kirkesyn)

• Onsdag d. 22. august kl. 19.00 hos Birgit Thomsen, Vinderslevvej 19.

• Torsdag d. 11. oktober kl. 19.00 hos Lisbeth Christensen, Anemonevej 6.

• Torsdag d. 22. november kl. 19.00 hos Knud Friis, Vinderslevholmvej 50.