Menighedsrådsmøder i 2017

• 24. august kl. 19.00 hos Knud Friis.

• 16. september kl. 8.00 Studietur.

• 11. oktober kl.19.00 hos Jens Larsen.

• 23. november kl. 19.00 hos Søren Holm.