Menighedsrådsmøder i 2018

• Onsdag d. 22. august kl. 19.00 hos Birgit Thomsen, Vinderslevvej 19.

• Torsdag d. 11. oktober kl. 19.00 hos Lisbeth Nyrup Christensen, Anemonevej 6.

• Torsdag d. 22. november kl. 19.00 hos Knud Friis, Vinderslevholmvej 50.