Menighedsrådsmøder i 2019

• Onsdag d. 23. januar kl. 19:00 hos Søren Holm, Mausing Skolevej 12.

• Onsdag d. 13. marts kl. 19:00. Regnskabsmøde i Sognehuset.

• Torsdag d. 9. maj kl. 17:00. Kirkesyn. Mødes i Sognehuset.

• Torsdag d. 22. august kl. 19:00 hos Jens Stenholt, Mausingvej 39.

• Lørdag d. 14. september. Studietur til Christiansfeld. 

• Torsdag d. 10. oktober kl. 19:00 hos Jens Larsen, Mausing Skolevej 13

• Torsdag d. 21. november kl. 19:00 hos Birgit Thomsen, Vinderslevvej 19.