Menighedsråd

 

 

• Formand for menighedsråd

• Medlem af valgudvalg

Birgit Thomsen

migogbirgit@hotmail.com 

Tlf. 61 38 33 60

 

 

• Kontaktperson

• Medlem af præstegårdsudvalget

• Udvalg for sogneaftener

Lisbeth Nyrup Christensen

L-N-C@hotmail.com   

Tlf. 20 91 36 23

• Næstformand for menighedsråd

• Formand for valgudvalg

• Medlem af præstegårdsudvalg

Jens Stenholt

jensogelly@hotmail.com  

Tlf. 61 26 81 33

Tlf. 30 26 81 33

• Sekretær

• Medlem af valgudvalg

• Kontaktperson for vejkirker

Knud Friis

femfriis@gmail.com 

Tlf. 23 98 72 57

 • Kasserer

Jens Benner Larsen

mausingskolevej13@gmail.com   

Tlf. 86 86 73 73 

Tlf. 40 94 07 33

• Repræsentant for Kjellerup og omegns valgmenighed

Jytte Haarup Jensen

hlolk@live.dk  

Tlf. 87 70 30 40

Tlf. 20 54 75 03

• Kirkeværge

Søren Holm

ielh@dlgpost.dk   

Tlf. 86 88 82 24