Kirkekaffe

Ca. en gang om måneden efter gudstjeneste, byder menighedsrådet på en kop kaffe og et rundstykke i Sognehuset.

17/9-2017 frokost efter høstgudstjeneste kr. 25,- for voksne.

15/10-2017 aftenkaffe (Birgit) Menighedsrådet giver orientering om arbejdet i og ved Vinderslev kirke.

5/11-2017 eftermiddag (Jens B. L.)

28/11-2017 efter koncert (Lisbeth)

Kirkekaffe (K) oplyses i gudstjenesteoversigten i Kirkebladet og i kalenderen på kirkens hjemmeside.