VINDERSLEV KIRKE

Vinderslevholmvej 6

Vinderslev

8620 Kjellerup


 

Fra 1/12-2016 og et par måneder frem, dækkes embedet i Hinge og Vinderslev kirker af præster fra det gamle Kjellerup kommune i samarbejde med provst Poul Erik Knudsen og et par pastor emeriti.

Mikael Holst Kongensholm er pr. 1/12-2016 kirkebogsførende for Hinge og Vinderslev kirker og kan træffes på: mik@km.dk og 21 60 60 05.


  Mikael Holst Kongensholm er ansat som sognepræst i Hinge og Vinderslev Pastorat pr. 1. maj 2017, med bistand til Thorning - Grathe - Vium.

  EMBEDET PASSES:

  GUDSTJENESTER

   

  • 22/1 kl. 9.00 v/ Frede Møller, Ans

  • 29/1 Ingen gudstjeneste i Vinderslev, men kl. 9.00 i Hinge v/ Erik Bjørn, Grønbæk

  • 5/2 kl. 9.00 v/ Mikael Holst Kongensholm

  • 12/2 kl. 10.30 v/ Mikael Holst Kongensholm


   

  (S) Skriftemål som starter kl. 10.15

  (K) Kirkekaffe efter gudstjenesten

  (O) Offergang

  GUDSTJENESTER PÅ MALMHØJ PLEJECENTER

   

  • Torsdag d. 2/2 kl. 15.00   

  v/ Mikael Holst Kongensholm.

   

  • Torsdag d. 2/3 kl. 15.00  

  v/ Johan Christian Nord.

   

  • Torsdag d. 6/4 kl. 15.00  

  v/ Mikael Holst Kongensholm.

   


  Gudstjenester på Malmhøj Plejecenter er også for andre ældre, der kunne have lyst til at være med.

  Kørsel for beboere i Vinderslev kan arrangeres ved henvendelse til Lissy og Børge Stenholt, tlf.: 86 88 82 58


  Vinderslev kirkes menighedsråd

  Bagerst fra venstre; Knud Friis, Jens Benner Larsen, Jens Stenholt

  Forrest fra venstre;Birgit Thomsen, Søren Holm og Lisbeth Nyrup Christensen


  Nyt program for sogneaftener