Embedet passes

 

Uge 28-29-30: Anders Bo Engrob Jørgensen, Kjellerup 24885354 abj@km.dk

Uge 31: Klaus Møberg, Kjellerup 24885353 kbm@km.dk


Søren Peter Villadsen er pr. 1/1-2015 og indtil der er ansat en ny fast præst, konstitueret som sognepræst i Hinge - Vinderslev med bistand til Thorning-Grathe-Vium.

Søren Peter vil kunne kontaktes på tlf.:30 24 15 58 og mail: spv@km.dk Ligeledes vil det være muligt at træffe ham på det sædvanlige nr.:86 88 60 05 

Hver søndag kl.20-21 på 93,8 - 94,2 - 101,7 - 106,5 - 107,3 - 107,5 Mhz


Information

Besøg i hjemmet eller på sygehuset

Alle, der ønsker besøg af sognepræsten i hjemmet eller på sygehuset, er velkommen til at ringe. Husk, at præsten har tavshedspligt, så man godt kan drøfte sine personlige problemer med ham uden at være bange for, at andre får det at vide. Skriftemål og hjemmealtergang kan også aftales med præsten.


CD fra Gudstjenesterne

Gudstjenesten i Vinderslev Kirke optages, og det tilbydes alle som af den ene eller anden grund ikke kan deltage i gudstjenesten at modtage CD fra søndagens gudstjenester.

Henvendelse om at være med i ordningen kan ske til Else Bjerre-Hansen, Vinderslevholmvej 5 Vinderslev. tlf. 8688 8354

Desuden vil søndagens prædiken også kunne både læses og høres via dette link. Søndagens Prædikener


Kirkebil til alle gudstjenester i Vinderslev

Har man brug for kørsel til kirken tilbydes kørselsordning ring til 8688 2300 (Jakobs Taxi) senest kl.13.00 dagen før når der er skriftemål køres der et kvarter før


Andet

Den danske Folkekirke er de fleste danskeres kirke. Folkekirken varetager den officielle navneregistrering og er det officielle begravelsesvæsen.

Kirken tilbyder hjælp til oplæring i den kristne tro ved at etablere minikonfirmandundervisning og konfirmandundervisning. 

Har du spørgsmål er du velkommen til at ringe til sognepræsten, 86 88 60 05.

 

 

 

Friluftsgudstjeneste på Vinderslevholm Gods 2. Pinsedag

 

 

 

 

"Vi har vidst det længe. Og nu får resten af Danmark det også at vide. Kalkmalerierne i Vinderslev Kirke er noget ud over det sædvanlige. I en række udsendelser på DR K kommer vi tæt på kalkmaleriernes motiver og den forestillingsverden, der ligger bag. Programmerne vil kunne ses på www.dr.dk

Gravsten på Vinderslev Kirkegård

Det er nu muligt at se foto af alle gravsten på Vinderslev Kirkegård, det gælder også gravsten fra nedlagte gravsteder, på hjemmesiderne findengrav.dk og gravsten.dk

Her kan du se aktuelle priser på renholdelse, grandækning og på div. planter mm.

 

Gudstjenester

 

• 26/6 kl. 9.00 (K)

• 3/7 kl. 10.30 (S)

• 10/7 kl. 9.00

• 17/7 kl. 10.30 v/Frede Møller, Ans

• 24/4 kl. 9.00 v/ Anders Bo Engrob Jørgensen, Kjellerup

• 31/7 kl. 10.30 Degnetjeneste v/ Finn Najbjerg, Vinderslev


 

(S) Skriftemål som starter kl. 10.15

(K) Kirkekaffe efter gudstjenesten

(O) Offergang

 

 

Gudstjenester på Malmhøj

 

• Torsdag d. 11/8 kl. 15.00 v/ Søren Peter Villadsen

 

Gudstjenester på Malmhøj er også for andre ældre, der kunne have lyst til at være med.

Kørsel for beboere i Vinderslev kan arrangeres ved henvendelse til Lissy og Børge Stenholt, tlf.: 86 88 82 58